Indiana 988

مجموعه منابع

با گسترش آگاهی در مورد 988 به باشندگان ایندیانا کمک کنید

برای همه ما مهم است که پیام 988، خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران (Suicide and Crisis Lifeline) را در تمام 92 کاونتی های ایندیانا به اشتراک بگذاریم. ما مطالب زیر را برای استفاده شما جهت گسترش پیام 988 به دوستان، خانواده، اعضا و ذینفعان شما تهیه کرده ایم. مطالب و پیام های زیر برای دانلود و استفاده، جهت انتشار این پیام مهم در دسترس شماست. برای کمک به افزایش آگاهی در سراسر کشور، به سادگی الگوهای ایمیل، کاپی پیام متنی و تصاویر را، کاپی و جایگذاری کنید. از آنجا که مطالب بیشتری در حال تولید هستند، اغلب اینجا را دوباره بررسی کنید. 

برای بررسی منابع ملی، لطفاً از مجموعه SAMHSA بازدید کنید.

کاپی ایمیل

کاپی زیر را می توانید در یک ایمیل برای اطلاع دادن به باشندگان ایندیانا در مورد شماره 988، خط تلیفون نجات دهنده زندگی، استفاده کنید.

موضوع: به گسترش آگاهی در مورد 988 Suicide & Crisis Lifeline کمک کنید

[name] گرامی،

988 راه بیرون رفت است. در اینجا افراد شما را درک می کنند و بدون قضاوت کردن، حمایت مورد نیازتان را در اختیار شما قرار می دهند. این همه چیزی است که شما در وقت ضرورت، به آن نیاز دارید.

988 زمینه ارتباط مستقیم با منابع مراقبتی و حمایتیِ دلسوزانه و قابل دسترس را فراهم می کند. این خدمات برای همه افرادی که پریشانی مرتبط با صحت روانی را تجربه می‌ کنند، از افکار خودکشی گرفته تا صحت روانی، بحران مصرف مواد مخدر یا هر نوع ناراحتی عاطفی دیگر، قابل استفاده است.

اداره خدمات اجتماعی و خانواده ایندیانا، برای کمک به گسترش آگاهی از خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران 988، مجموعه ای از مطالب را تهیه کرده است. این مطالب با ارزش و مفید در اینجا در دسترس هستند.

اگر شما یا شخصی که می شناسید در حال تجربه یک بحران مرتبط با صحت روانی یا مصرف مواد مخدر استید، امید و کمک در دسترس است. لطفاً با شماره 988 تماس بگیرید یا به آن یک پیام متنی ارسال کنید تا به خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران وصل شوید و بتوانید با یک متخصص بحران آموزش دیده به صورت 24/7 صحبت کنید.

تشکر!

کاپی پیام متنی

کاپی زیر را می توانید در یک پیام کتبی برای اطلاع دادن به باشندگان ایندیانا در مورد شماره 988، خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران، استفاده کنید.

اگر شما یا شخصی که می شناسید در حال حاضر افکار خودکشی دارید یا در بحران صحت روانی یا مصرف مواد مخدر گرفتار هستید، لطفاً با شماره 988 تماس بگیرید یا پیام متنی ارسال کنید تا به خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران وصل شوید و بتوانید با یک متخصص بحران آموزش دیده صحبت کنید. 988 یک راه بیرون رفت و منبع ارائه پشتیبانی بدون قضاوت است که در مواقع ضرورت، به شما کمک می کند.

کاپی شبکه های اجتماعی

برای استفاده از تصاویر گرافیکی در شبکه های اجتماعی، از کاپی زیر استفاده کنید.

گزینه 2

988 چی است؟

988 چیزی بیشتر از یک شماره ساده برای به خاطر سپردن است. این خط، ارتباط مستقیم با منابع مراقبتی و حمایتیِ دلسوزانه و قابل دسترس را فراهم می کند. این خدمات برای همه افرادی که پریشانی مرتبط با صحت روانی را تجربه می‌ کنند، از افکار خودکشی گرفته تا اضطراب، افسردگی، بحران مصرف مواد مخدر یا هر نوع ناراحتی عاطفی دیگر، قابل استفاده است.

گزینه 1

988 چی است؟

988 یک راه بیرون رفت است. یک گوش شنونده. شروع کمک گرفتن. منبعی که شما را درک می کند. این همان چیزی است که شما در وقت سرگردانی، به آن ضرورت دارید. اگر شما یا شخصی که می شناسید در حال تجربه یک بحران مربوط به صحت روانی استید، ذریعه شماره 988 با خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران تماس بگیرید یا یک پیام متنی بفرستید.

1920 x 1080 : تصاویر

تصاویر شبکه های اجتماعی زیر به بهترین وجه به عنوان استوری اینستاگرام یا فیس بوک استفاده می شوند. روی یکی از تصاویر زیر کلیک راست کنید (یا Control+Click در Mac) تا آن را در کمپیوتر خود ذخیره کنید.

1080 x 1080 : تصاویر

صاویر شبکه های اجتماعی زیر به بهترین وجه در اینستاگرام یا فیس بوک استفاده می شوند. روی یکی از تصاویر زیر کلیک راست کنید (یا Control+Click در Mac) تا آن را در کمپیوتر خود ذخیره کنید.

675 x 1200 : تصاویر

تصاویر شبکه های اجتماعی زیر به بهترین وجه در توییتر استفاده می شوند. روی یکی از تصاویر زیر کلیک راست کنید (یا Control+Click در Mac) تا آن را در کمپیوتر خود ذخیره کنید.

پوسترهای قابل چاپ

گزینه های پوستر و بروشور ذیل برای چاپ و اشتراک گذاری برای شما ایجاد گردیده است. برای دانلود نمودن نسخه PDF صفحات روی تصویر ذیل کلیک کنید.

همین حالا کمک بگیرید.

اگر شما یا شخصی که می شناسید در حال حاضر افکار خودکشی دارید یا در بحران صحت روانی یا مصرف مواد مخدر گرفتار استید، لطفاً با شماره 988، خط تلیفون نجات دهنده زندگی در وضعیت خودکشی و بحران تماس بگیرید و با یک متخصص بحران آموزش دیده به صورت 24/7 صحبت کنید.